IQoT, farklı veri kaynaklarının yüksek frekanslarda okunmasına ve iletilmesine izin verecek şekilde geliştirilmiştir.

IQoT, veri merkeze gönderilmeden önce uç düğümde uzaktan yönetim, yönlendirme, ayar değişikliği ve firmware yükseltmesinin yanı sıra IoT Edge teknoloji desteği, veri toplama, doğrulama, makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmaları sağlar.

Bu, veriler merkeze iletilmeden önce bir acil durum, alarm veya bildirim yapılmasına olanak tanır.

Böylece IQoT, cihazın bulunduğu yer ile merkezi sistem arasında geçici bir kesinti gibi istisnai durumlarda bile sistemin gerekli aksiyonları almasını sağlar.

IQoT, kesinti sonrasında gönderilemeyen veri setinin iletilmesi, cihaz ile merkez arasındaki iletişimin şifrelenmesi gibi birçok güncel teknik ve teknolojiyi desteklemektedir.