Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Tüketici, Proje Müellifi ve Elektrik Müteahhitleri ile birlikte tüm süreçlerini entegre olarak dijital kanallardan yönetmeleri için geliştirildi.

«Elektrik şirketleri, entegre müşteri hizmetleri anlayışını benimsedikçe, tüketici davranışını daha iyi anlayarak için müşteri verisini kullanarak “enerji merkezli” olmaktan “müşteri merkezli” hizmet üretimine geçecekler.Hizmetlerin dijitalleştirilmesi, düşük kâr ve büyüme oranlı bir pazarda maliyet risklerinin üstesinden gelmeye yardımcı olacak yeni bir gelir anlayışı sunar» World Economic Forum Future of Financial Services

Dijital Müşteri Hizmetleri ile Servisleri Doğru Yönetmek

Enerji talep eden müşterilerin beklentilerini ve şirketle olan etkileşimini takip etmek gelecekte sunulacak hizmetler için müşteri davranışını analiz edebilmeye olanak sağlar. Bu sayede gereksiz veya atıl şebeke ve hizmet yatırımları engellenebilir. Paydaşların sürece etkin olarak katılması ile daha sağlıklı yatırım planlaması mümkündür.

Hizmet Kalitesini Arttırırken Toplam Maliyetleri Azaltmak

Dijital çözümler ile müşterilerin beklentileri etkin olarak karşılanırken ihtiyaç duyulan iş yükü azaltılabilir. Paydaşların sürece dahil olması ile memnuniyetin arttırılması mümkündür. Bu sayede hem kalite hem verimlilik artışı ile aynı zamanda maliyetlerin azaltılması da sağlanabilir. 

Hizmet Kalitesi ile Gelir Elde Etmek

Son yıllarda regülatörlerin müşteri memnuniyetini önceleyen yaklaşımları ve yeni dönemdeki tarife bonusları ile dönüşüm maliyetinin finanse edilmesi ve sürekliliğinin sağlanması mümkündür. Süreçlerin etkin ve şeffaf yönetilmesi ile gelecek dönemde müşteri memnuniyeti ile karlılık arttırılabilir.

Temel Fonksiyonlar

  • Müşteri, Müellif ve Elektrikçi Yönetimi
  • Proje Yönetimi
  • Bağlantı Hattı Talep ve Proje Yönetimi
  • Bağlantı & Tesis Sözleşme Yönetimi
  • Akım Trafo Test Yönetimi
  • Tesisat Muayene Yönetimi
  • Sayaç Takma ve Enerjilendirme
  • Geçici Kabul Yönetimi
  • Hizmet Süresi ve Performans Takibi
  • SAP, MBS, ABYS ve CBS sistem entegrasyonları

Referanslarımız