Utilon IPM- Dijital Yatırım Proje Yönetimi ürünümüz, Utilon DCS ile entegre şekilde KET, Şebeke ve ENH gibi yatırım projelerinin tüm süreçlerini dijital olarak yönetebilmek için geliştirilmektedir.

 • Bölgedeki yüklenici firmaların yetkilendirilmesi ile ; yüklenicilere ait doküman, sözleşme, bütçe ve hakkediş işlemleri performansları ile birlikte kontrol edilebilir ve ölçeklendirilebilir.
 • Tüm Yatırım ve Ket Projeleri dijital olarak kabul edilip kontrolleri yapıldıktan sonra ret ve onay işlemleri elektronik imza ile hiyerarşik olarak yapılabilir.
 • Yetkili Yatırım / Tesis Uzmanları tarafından  tüm izin süreçleri dijital olarak takip edilebilir, yükleniciye proje ve lokal yer teslimi yapılabilir.
 • Yüklenici firma, kendisine atanan / bildirilen projeleri iş listesinden takip edip tesis işlem süreçlerine ait tüm veri girişleri ile saha montaj çalışmalarını yürütülebilir.
 • Yüklenici firma, projeye ait planlı kesinti, enerjiendirme çalışmaları, demontaj gibi işlemlerinin tamamını dijital olarak talep edebilir. Ardından kurum tarafında bu taleplere ait ret ve onay süreçleri uçtan uca dijital olarak yönetilebilecektir.
 • Yüklenici tarafından son durum projeleri hazırlanıp onaya sunulabilir ve son durum proje onay işlemleri kurum tarafından dijital olarak takip edilebilir.
 • Geçici kabul talepleri dijital olarak alınarak heyet oluşturma süreçleri yönetilerek sonuç raporlarının takibi yapılabilir.
 • Yüklenici hakkedişe dair tüm belgeleri sisteme online olarak yükleyebilir. Ardından hakkedişe ait faturalandırma işlemleri ilgili sistemlere entegre bir şekilde yürütülebilir.
 • İl ilçe personel, süreç bazında performanslar ve işler takip edilerek yasal süreler içerisinde işlemlerin tamamlanması sağlanabilir.
 • Tüm süreçler CBS, SAP, Oracle vb Mainframe sistemler ile entegre olarak yönetilerek iş gücü tasarrufu ve veri kalitesinin artması sağlanabilir.

Temel Fonksiyonlar

 • Yatırım Talebi
 • Keşif Girişi
 • Yatırım Analiz
 • Yatırım Değerlendirme
 • KET Proje Girişi
 • Yatırım Proje Girişi
 • Proje Revizyonu
 • Son Durum Projeleri
 • Tedaş Onayı
 • Yer Teslimi
 • İş Başlama
 • Hakediş Süreci
 • İzin Süreci
 • Montaj Süreci
 • Demontaj Süreci
 • İlerleme Bildirimi
 • Planlı Kesinti
 • Geçici Kabul
 • Enerjilendirme
 • Kesin Hesap
 • SAP, CBS, EBYS Entegrasyonu
 • Elektronik İmza
 • Zaman Damgası

Referanslarımız